Breburg Dongen en Vrouw Muskens

De open call is momenteel gesloten!

Voorwoord

Sinds het begin van de 19e eeuw trokken kunstenaars als August Allebé, Jozef Israëls, Max Liebermann, Albert Neuhuys, Suze Robertson en Jan Veth met grote regelmaat naar het Brabantse Dongen. Aangetrokken door de inlandse duinen, landerijen, donkere bossen en de nabijheid van traditionele boerderijen en hun bewoners namen ze hun intrek voor korte en soms langere periodes in de herberg van Vrouw Muskens. Geïnspireerd door de directe omgeving en het contact met de lokale bevolking, wordt hun werk in korte tijd bijzonder populair en vormt daardoor een bron van inspiratie voor andere schilders. Vincent van Gogh ontleent het thema van De Aardappeleters aan een van de Dongense schilderijen van Jozef Israëls: Boerengezin aan de maaltijd.

Met de herberg van Vrouw Muskens in gedachten, faciliteren wij, middels het gastatelier, wederom ruimte in het Brabantse landschap voor kunstenaars om te verblijven, te beleven en zich te wijden aan hun autonome werk. En zoals het een herberg betaamt is ook hier van toegevoegde waarde het laagdrempelig onderlinge contact; uitwisselen van ideeën en netwerken en het informeel reflecteren op ieders praktijk.

Doel/visie

Wij creëren een Artist-Run contemporary art community van denkers en makers die een plek inneemt in het Nederlandse kunstklimaat. De focus tijdens deze residentie ligt met name bij het maatschappelijk belang van de kunstenaar en diens werk. Zo krijgt het Dongens cultureel erfgoed, vanuit ons perspectief, wederom een hedendaagse betekenis.

IMG_1055 2
Programma

Door de unieke locatie, gelegen naast de kloostertuin, verbonden met het terrein van GGz Breburg en het fabrieksterrein van het Heuvelpark, zijn wij ervan overtuigd dat het artistieke proces van de kunstenaar hierdoor enorm verrijkt wordt. Er kunnen nieuwe inzichten, verbindingen en verhalen ontstaan binnen de lokale omgeving als de eigen autonome praktijk. De resident zal een verblijf op het GGz-terrein toegewezen krijgen om te kunnen overnachten en met de cliënten gezamenlijk de maaltijden te nuttigen (optioneel). Het is de bedoeling dat de kunstenaar deel wordt van deze tijdelijke leefomgeving om op zijn/haar beurt hier artistiek op te reageren, met als doel de lokale gemeenschap in aanraking te laten komen met de toegevoegde waarde van kunst.

In het atelier van Vrouw Muskens krijgt de resident een eigen ruimte en tijd voor autonoom werk. Aan het vrijblijvende en spontane karakter hechten wij grote waarde echter verwachten wij van de kunstenaar een proactieve en zelfstandige werkhouding. Jaarlijks wordt er één groepsexpositie georganiseerd die zowel de werken van de twee residenten als de werken van het team van Vrouw Muskens toont. De twee kunstenaars worden hierin uitgenodigd om samen de expositie mede vorm te geven. Het proces van beide residenties wordt door Vrouw Muskens gepubliceerd op de website en social media. Onze groeiende community wordt een netwerk van mogelijkheden waar de kunstenaar blijvend uit kan putten.

Naast het autonome werk is het de uitdaging voor de kunstenaar om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de clienten en of het personeel van GGz-Breburg. Hoe kan kunst een positieve impact hebben op de kwaliteit van leven en vernieuwing brengen binnen de geestelijke gezondheidszorg? Deze invulling is geheel vrij en kan in overleg met het team van Vrouw Muskens en het personeel van GGz Breburg worden afgestemd.

Wat bieden wij de kunstenaar

Een eigen werkplek in het atelier Vrouw Muskens

Een verblijf op het terrein van GGz Breburg.

De mogelijkheid de maaltijden te nuttigen samen met de clienten van GGz Breburg.

Een werkperiode van 1 maand. In het pilotjaar 2022 bieden wij 2 kunstenaars een periode van 1 maand aan. De eerste residentie vindt plaats van 1 mei t/m 31 mei, de tweede residentie start 1 juni t/m 30 juni.

Op 3 juli vindt de groepsexpositie plaats.

Het proces van beide residenties wordt door Vrouw Muskens gepubliceerd op de website en social media www.vrouwmuskens.nl

Om in de productiekosten te voorzien, is er een bedrag van €500,- beschikbaar per kunstenaar.

Richtlijnen aanmelding

Wij richten ons op kunstenaars van alle disciplines. We verwachten wederkerigheid in de vorm van contact met bewoners, personeel van GGz Breburg en het team van Vrouw Muskens.

Stuur een korte omschrijving van je praktijk (artist statement) en motivatie; je CV en portfolio naar info@vrouwmuskens.nl Vermeld tevens of je beide maanden beschikbaar bent en welke maand jouw voorkeur heeft.

Elke kunstenaar is van harte uitgenodigd om te reageren voor 1 maart 2022. De uitslag wordt voor 20 maart bekend gemaakt.

Aanmelding en informatie voor deze open call lopen via info@vrouwmuskens.nl